We zoeken voor de regio Zuid Oost Limburg een 6-tal kwartiermakers gekoppeld aan een drietal thema’s: activiteit, materiaal en deskundigheidsontwikkeling. De functie van kwartiermaker is een vrijwilligersfunctie op regioniveau, maar is geen onderdeel van het bestuur van de regio en draagt daarmee ook geen bestuurlijke verantwoordelijkheid. De kwartiermaker staat dicht bij (de kaderleden) van de groepen en heeft een aanjagende, motiverende en coördinerende rol. De aanjagersfunctie bestaat uit het nauw en actief contact onderhouden met de groepen om hen enerzijds te motiveren om een bijdrage te leveren aan het proces om te komen tot gezamenlijke plannen en doelen en de realisatie ervan, anderzijds te motiveren tot deelname aan regionale activiteiten. De kwartiermaker overlegt met een informeert het regiobestuur en de regioraad.

Wat verwachten we van iemand die de rol van kwartiermaker of regiobestuurder invult?
• dient bereid te zijn om door middel van cursussen en training deskundigheid te vergaren
• heeft ervaring in een coördinerende functie
• kan in teamverband werken
• is goed bereikbaar

Hoe word je kwartiermaker of bestuurslid?

• bij interesse kun je je kandidaat stellen;
• de regioraad besluit over de benoeming;
• de bestuursleden wordt benoemd door de Regioraad voor een maximale zittingstermijn van 3 jaar;
• de kwartiermakers worden benoemd door het regiobestuur;
• de kwartiermaker kan er voor kiezen om als duo met iemand anders de rol te vervullen. Bij voorkeur loopt de benoemingstermijn niet parallel, zodat er continuïteit ontstaat bij wisseling.

Wat het je ook nog kan opleveren:
• gelegenheid om het (Scouting)netwerk te vergroten door contacten met groepen en andere regio;
• een kans om deel uit te maken van Regio In Progress ZOL en samen vorm te geven aan een nieuwe besturingsvorm.

Voor elke kwartiermaker(sduo) is er een wervingsprofiel opgesteld.