In september 2022 opdracht van de regio gestart met een traject Regio In Progress, waarbij we tijdens een tweetal bijeenkomsten en via de groepen hebben opgehaald waar de regio in de toekomst aandacht aan zou moeten besteden. Hieruit kwam naar voren dat ‘Ontmoeten en Verbinden’ belangrijk is voor de leden van de regio. Men wil dit vormgeven in een drietal thema’s, namelijk ‘Activiteiten’, ‘Materiaal gebruik’ en ‘Trainingen en Workshops’ (zie infographic).

 Op basis van deze opbrengsten stellen we in overleg met het zittende regiobestuur de volgende bestuursstructuur en profielen voor de werving van bestuursleden en kwartiermakers.

 

De bestuursfuncties:

Het REGIO-bestuur wordt in eerste instantie zo ‘lean’ mogelijk ingericht en bestaat uit een voorzitter (en vicevoorzitter), een secretaris en een penningmeester. Indien binnen deze nieuwe structuur bij het zittende bestuur vanuit de praktijk de behoefte wordt ervaren om bestuursleden met een specifieke taak toe te voegen bestaat na goedkeuring van de regioraad deze mogelijkheid. Naast dit ‘leane’ bestuur zullen ook het lid van de landelijke raad en zijn/haar plaatsvervanger vanuit deze rol lid zijn van het regiobestuur. 

Wat verwachten we van iemand die de rol van kwartiermaker of regiobestuurder invult?

 • dient bereid te zijn om door middel van cursussen en training deskundigheid te vergaren
 • heeft ervaring in een coördinerende functie
 • kan in teamverband werken
 • is goed bereikbaar
 • onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
 • is minimaal 21 jaar of ouder.
 • is bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kan deze overleggen.
 • is bereid zich voor deze bestuursfunctie in te zetten en ook zelf hierin verder te leren

 

Hoe word je kwartiermaker of bestuurslid?

 • bij interesse kun je je kandidaat stellen;
 • de regioraad besluit over de benoeming;
 • de bestuursleden wordt benoemd door de Regioraad voor een maximale zittingstermijn van 3 jaar;
 • de kwartiermakers worden benoemd door het regiobestuur;
 • de kwartiermaker kan er voor kiezen om als duo met iemand anders de rol te vervullen. Bij voorkeur loopt de benoemingstermijn niet parallel, zodat er continuïteit ontstaat bij wisseling.

 

Wat het je ook nog kan opleveren:

 • gelegenheid om het (Scouting)netwerk te vergroten door contacten met groepen en andere regio;
 • een kans om deel uit te maken van Regio In Progress ZOL en samen vorm te geven aan een nieuwe besturingsvorm.