Scouting Regio Zuid-Oost Limburg

Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland met meer dan 1.000 Scoutinggroepen in heel Nederland. Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen.

Scouting Regio Zuid-Oost Limburg verbindt de 30 Scoutinggroepen in de gemeentes Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Schinnen, Nuth, Voerendaal, Simpelveld en Mechelen. Samen hebben de groepen in de Regio ongeveer 1.900 jeugdleden en 800 kaderleden. De Regio is op 1-1-2017 ontstaan uit een fusie van de Scouting Regio Carboonland en Regio Scouting Parkstad Limburg.

Nederland telt in totaal 45 Scoutingregio's die ondersteuning bieden aan circa 25 Scoutinggroepen in de regio. De regio heeft intensief contact met de groepen en verzorgt de opleiding van vrijwilligers met Scouting Academy, coacht groepen en organiseert regionale spelbijeenkomsten en activiteiten. Het regiobestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de Scoutingregio. De regioraad is het hoogste orgaan binnen de regio en bestaat uit één afgevaardigde van iedere Scoutinggroep. Hier worden afspraken gemaakt over de regio en over het landelijk beleid.

Wat doet de Regio?

De regio zorgt voor

  • begeleiding en ondersteuning van de groeps- en kringverenigingen binnen de regio,
  • het organiseren van noodzakelijke en gewenste deskundigheidsontwikkeling binnen de regio,
  • organisatie van activiteiten voor de jeugdleden in de regio,
  • bevorderen van contacten en uitwisselingen tussen groeps- en kringverenigingen binnen de regio,
  • deelnemen vanuit de regio aan landelijke overleggen,
  • behartigen van de belangen van de groeps- en kringverenigingen in de regio naar derden,
  • de organisatie van de verkiezing van een lid van de landelijke raad en zijn plaatsvervanger.

Dit werk voor de verenigingen in de Regio gebeurt door enthousiaste vrijwilligers, die vaak ook nog bij een groep of andere Scoutingonderdelen actief zijn.