Scouting Regio Zuid-Oost Limburg aangemerkt als ANBI-instelling

ANBI

Stichting Scouting Regio Zuid-Oost Limburg is door de Belastingdienst aangemerkt als een "ANBI-stichting". Dit betekent dat giften en schenkingen aan de stichting voor de schenker belastingtechnisch aftrekbaar zijn.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende instellingen. Vanaf januari 2014 zijn er nieuwe regels van toepassing voor ANBI stichtingen.

Gegevens Stichting Scouting Regio Zuid-Oost Limburg

Stichting Scouting Regio Zuid-Oost Limburg is reeds jaren een ANBI stichting. Na de fusie van de Scouting Regio's Carboonland en Parkstad Limburg is de naam van de Stichting Regio Scouting Parkstad Limburg gewijzigd in Stichting Scouting Regio Zuid-Oost Limburg.

Fiscaal nummer

Het fiscaal nummer van de Stichting is: 8166 86 348.

KvK nummer

Stichting Scouting Regio Zuid-Oost Limburg is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41073463.

Bankrekening

De bankrekening van de stichting is NL94 RABO 0347 9778 12 t.n.v. Stichting Scouting Regio Zuid-Oost Limburg.

 

Doelstelling Stichting Scouting Regio Zuid-Oost Limburg

Scouting Regio Zuid-Oost Limburg verbindt de scoutinggroepen in de gemeentes Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Beekdaelen, Voerendaal, Simpelveld en Mechelen.

Samen hebben de groepen in de Regio ongeveer 1.900 jeugdleden en 800 kaderleden. De Regio is op 1-1-2017 ontstaan uit een fusie van de Scouting Regio Carboonland en Regio Scouting Parkstad Limburg.

Het beleidsplan van onze stichting:

De regio zorgt voor

  • begeleiding en ondersteuning van de groeps- en kringverenigingen binnen de regio,
  • het organiseren van noodzakelijke en gewenste deskundigheidsontwikkeling binnen de regio,
  • organisatie van activiteiten voor de jeugdleden in de regio,
  • bevorderen van contacten en uitwisselingen tussen groeps- en kringverenigingen binnen de regio,
  • deelnemen vanuit de regio aan landelijke overleggen,
  • behartigen van de belangen van de groeps- en kringverenigingen in de regio naar derden,
  • de organisatie van de verkiezing van een lid van de landelijke raad en zijn plaatsvervanger.

Dit werk voor de verenigingen in de Regio gebeurt door enthousiaste vrijwilligers, die vaak ook nog bij een groep of andere Scoutingonderdelen actief zijn.

Beloningsbeleid

Alle betrokkenen werken pro Deo.
In uitzonderingsgevallen leveren wij een bijdrage in de reiskosten van de daadwerkelijk gemaakte reiskosten.