Scouting Regio Zuid-Oost Limburg aangemerkt als ANBI-instelling

ANBI

Stichting Scouting Regio Zuid-Oost Limburg is door de Belastingdienst aangemerkt als een "ANBI-stichting". Dit betekent dat giften en schenkingen aan de stichting voor de schenker belastingtechnisch aftrekbaar zijn.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende instellingen. Vanaf januari 2014 zijn er nieuwe regels van toepassing voor ANBI stichtingen.

Gegevens Stichting Scouting Regio Zuid-Oost Limburg

Stichting Scouting Regio Zuid-Oost Limburg is reeds jaren een ANBI stichting. Na de fusie van de Scouting Regio's Carboonland en Parkstad Limburg is de naam van de Stichting Regio Scouting Parkstad Limburg gewijzigd in Stichting Scouting Regio Zuid-Oost Limburg.

Fiscaal nummer

Het fiscaal nummer van de Stichting is: 8166 86 348.

KvK nummer

Stichting Scouting Regio Zuid-Oost Limburg is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41073463.

Bankrekening

De bankrekening van de stichting is NL94 RABO 0347 9778 12 t.n.v. Stichting Scouting Regio Zuid-Oost Limburg.

 

Doelstelling Stichting Scouting Regio Zuid-Oost Limburg

Scouting Regio Zuid-Oost Limburg verbindt de scoutinggroepen in de gemeentes Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Beekdaelen, Voerendaal, Simpelveld en Mechelen.

Samen hebben de groepen in de Regio ongeveer 1.900 jeugdleden en 800 kaderleden. De Regio is op 1-1-2017 ontstaan uit een fusie van de Scouting Regio Carboonland en Regio Scouting Parkstad Limburg.

Het beleidsplan van onze stichting:

De regio zorgt voor

 • begeleiding en ondersteuning van de groeps- en kringverenigingen binnen de regio,
 • het organiseren van noodzakelijke en gewenste deskundigheidsontwikkeling binnen de regio,
 • organisatie van activiteiten voor de jeugdleden in de regio,
 • bevorderen van contacten en uitwisselingen tussen groeps- en kringverenigingen binnen de regio,
 • deelnemen vanuit de regio aan landelijke overleggen,
 • behartigen van de belangen van de groeps- en kringverenigingen in de regio naar derden,
 • de organisatie van de verkiezing van een lid van de landelijke raad en zijn plaatsvervanger.

Dit werk voor de verenigingen in de Regio gebeurt door enthousiaste vrijwilligers, die vaak ook nog bij een groep of andere Scoutingonderdelen actief zijn.

Beloningsbeleid

Alle betrokkenen werken pro Deo.
In uitzonderingsgevallen leveren wij een bijdrage in de reiskosten van de daadwerkelijk gemaakte reiskosten.

Kaderleden, breng je stem uit voor ons Lid Landelijke Raad

Een van de leden van de Landelijke Raad van Scouting Nederland wordt vanuit onze Regio benoemd. Eens in de 3 jaar organiseert de Regio een verkiezing voor het Lid van de Landelijke Raad, en een plaatsvervangend lid.

Alle kaderleden in onze Regio hebben kiesrecht voor deze verkiezing. Om zoveel mogelijk kaderleden in de gelegenheid te stellen te stemmen heeft de Regioraad net als 3 jaar geleden ingestemd met een stemming via internet. Via diverse kanalen hebben we kandidaten opgeroepen zich te melden. Er hebben zich 2 kandidaten gemeld, Marcel de Jong en Jan Willem Gooyen.

De kaderleden hebben op 9 september een mail ontvangen waarmee ze hun stem kunnen uitbrengen. Stemmen is mogelijk tot en met 4 oktober. Heb je geen mail ontvangen, check dan je map Ongewenste Mail. Staat de mail daar ook niet meld je dan via mail bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en vermeld je naam, groep en functie.

Laat je stem niet verloren gaan en stem voor 4 oktober!

Scouting Regio Zuid-Oost Limburg

Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland met meer dan 1.000 Scoutinggroepen in heel Nederland. Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen.

Scouting Regio Zuid-Oost Limburg verbindt de 30 Scoutinggroepen in de gemeentes Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Schinnen, Nuth, Voerendaal, Simpelveld en Mechelen. Samen hebben de groepen in de Regio ongeveer 1.900 jeugdleden en 800 kaderleden. De Regio is op 1-1-2017 ontstaan uit een fusie van de Scouting Regio Carboonland en Regio Scouting Parkstad Limburg.

Nederland telt in totaal 45 Scoutingregio's die ondersteuning bieden aan circa 25 Scoutinggroepen in de regio. De regio heeft intensief contact met de groepen en verzorgt de opleiding van vrijwilligers met Scouting Academy, coacht groepen en organiseert regionale spelbijeenkomsten en activiteiten. Het regiobestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de Scoutingregio. De regioraad is het hoogste orgaan binnen de regio en bestaat uit één afgevaardigde van iedere Scoutinggroep. Hier worden afspraken gemaakt over de regio en over het landelijk beleid.

Wat doet de Regio?

De regio zorgt voor

 • begeleiding en ondersteuning van de groeps- en kringverenigingen binnen de regio,
 • het organiseren van noodzakelijke en gewenste deskundigheidsontwikkeling binnen de regio,
 • organisatie van activiteiten voor de jeugdleden in de regio,
 • bevorderen van contacten en uitwisselingen tussen groeps- en kringverenigingen binnen de regio,
 • deelnemen vanuit de regio aan landelijke overleggen,
 • behartigen van de belangen van de groeps- en kringverenigingen in de regio naar derden,
 • de organisatie van de verkiezing van een lid van de landelijke raad en zijn plaatsvervanger.

Dit werk voor de verenigingen in de Regio gebeurt door enthousiaste vrijwilligers, die vaak ook nog bij een groep of andere Scoutingonderdelen actief zijn.

Subcategorieën