Het huidige Regiobestuur gaat in zijn geheel aftreden. Het bestuur kiest voor deze wat onorthodoxe aanpak om ruimte te bieden aan nieuw bestuurstalent.

Het huidige Regiobestuur is in 2017 aangetreden na de fusie van de Scouting Regio’s Carboonland en Parkstad Limburg. Zoals voorgeschreven treedt ieder jaar een derde van het bestuur af, maar dat heeft helaas nog niet geleid tot toetreding van nieuwe bestuursleden. Graag zouden we ook jongeren in het bestuur zien.

Vind jij het een uitdaging om groepen en scoutingvrijwilligers te binden en te ondersteunen, ervoor te zorgen dat er groepsoverstijgende activiteiten voor jeugd- en stafleden worden georganiseerd en groepen en stafleden worden ondersteund bij het uitbreiden en verbeteren van vaardigheden?

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scouting houdt niet op bij je wijk of gemeente. Het Scoutingvuur brandt ook bij scoutinggroepen in andere wijken, gemeenten, provincies en landen. De Regio biedt de eerste mogelijkheid voor jeugdleden en kaderleden om dit te ervaren. Heb jij de drive om het Scoutingvuur brandende te houden?

Meld je dan aan als kandidaat bij de secretaris van de Regio, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Doe dit voor 8 februari aanstaande.

Het Regiobestuur wordt benoemd door de Regioraad, die bestaat uit 1 afgevaardigde per groep in onze Regio. Daarom wordt er een begeleidingscommissie samengesteld vanuit de leden van de Regioraad, de afgevaardigden van de groepen, om in gesprek te gaan met de kandidaten en tot een nieuw bestuur te komen.

De bedoeling is om het nieuwe bestuur op de Regioraad-vergadering van 29 maart te laten kiezen.

Het lid Landelijke Raad en plaatsvervanger uit de Regio worden niet door de Regioraad benoemd. Voor deze 2 functies zal door het nieuwe bestuur een verkiezing onder alle kaderleden binnen de Regio worden georganiseerd.

Mocht je vragen of opmerkingen voor het Regiobestuur, meld je dan bij het secretariaat via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een van de andere bestuursleden.

 

Vragen en antwoorden, verdere informatie

Het is niet de bedoeling om het functioneren van de Regio in gevaar te brengen, het huidige bestuur blijft in functie en actief tot er nieuwe bestuursleden benoemd zijn. Het is wel de bedoeling van het bestuur om mensen te activeren om zich te melden om deze nieuwe uitdaging aan te gaan. De huidige bestuursleden zijn natuurlijk bereid om een nieuwe regiobestuur in te werken of te begeleiden, als het nieuwe bestuur daar prijs op stelt. Verder willen de bestuursleden zich voor de Regio blijven inzetten als vrijwilliger om toe te werken naar een bloeiende regio.

De bedoeling is om de bestuursverkiezing op de Regioraad van 29 maart (Jaarvergadering) te organiseren. Het huidige bestuur blijft in functie en actief tot er nieuwe bestuursleden benoemd zijn.

Het Regiobestuur moet uit tenminste 5 personen bestaan, alle bestuursleden moeten lid zijn van Scouting Nederland. Het bestuur bestaat tenminste uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast maken de voorzitters van de regionale teams (Team Spel & Programma en Team Deskundigheidsbevordering) en het lid en plaatsvervangend lid van de Landelijke Raad uit de Regio deel uit van het bestuur. Het bestuur vervult ook verschillende taken binnen en buiten de Regio, zo vormt het Regiobestuur ook het bestuur van de Regiostichting wordt onder andere een bestuurslid afgevaardigd als bestuurslid in het Algemeen Bestuur van Scouting Limburg.

Voor het lid Landelijke Raad en het plaatsvervangend lid zal het nieuwe bestuur een nieuwe verkiezing organiseren. Het lid Landelijke Raad en plaatsvervanger worden immers rechtstreeks door alle kaderleden in de Regio gekozen en niet door de Regioraad benoemd.